Serwis informacyjny parafii w Zawichoście

Królowa Polski

Dziś dla nas wierzących Polaków wielkie święto, w czasie którego biegną nasze myśli na Jasną Górę, gdzie bije serce Matki naszego narodu, i gdzie każdy i każda z nas, ludzi Kościoła w Polsce, czuje się, jak w rodzinnym domu! Maryja – Matka Jezusa, jest także i naszą Matką i to już od samego początku naszej państwowości. Hymn „Bogurodzica” potwierdza fakt, że Polska od początku jest wierna Jezusowi i Maryi, a dziś naszym zadaniem, jako Polaków i ludzi Kościoła, jest ochronić historię naszego narodu i sprawić, aby przyszłość także była umocnieniem więzi Maryi Jasnogórskiej i Polski.
Dziś jest wiele ataków na Maryję i Kościół oraz na chrześcijańskie korzenie Polski i naszego narodu. Ojczyznę jednak atakują nie zewnętrzni agresorzy, ale wewnętrzni, którzy odrzucili wiarę, podcinają chrześcijańskie korzenie narodu polskiego i chcą wymazać prawdę historyczną z serc naszego pokolenia. Za fałszywe pieniądze nie da się kupić prawdziwego szczęścia! Tak samo budowanie przyszłości na fałszywych ideologiach nie może przecież przynieść prawdziwych owoców postępu! Wiemy doskonale, że żadna ideologia zbudowana na fałszu nie ostała się w dziejach. Tak samo i współczesna głupota musi przegrać z mądrością Boga, czy nawet zwykłego zdrowego rozsądku człowieka. Zatem spójrzmy optymistycznie na dzieje, gdyż „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy” – jeszcze katolicki naród polski nie zginął, póki my żyjemy i modlimy się dziś za naszą ukochaną Ojczyznę przez Maryję, naszą Królową – do Jezusa, naszego Zbawiciela.
Śluby naszego narodu dokonały się uroczyście 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze, lecz bez udziału Prymasa Tysiąclecia, gdyż ówczesna władza nie pozwoliła mu na to – przebywał uwięziony w Komańczy. Na pustym fotelu Kardynała Wyszyńskiego stał wówczas bukiet biało-czerwonych kwiatów. Ponad milionowa wspólnota rozmodlonych serc wierzących Polaków, zawierzała Polskę i jej przyszłość Bogu przez pośrednictwo Maryi – Królowej Polski. Prymas Tysiąclecia wzywał w swoich słowach, abyśmy walczyli o obronę każdego poczętego życia, nierozerwalności małżeństwa, godności kobiety. Kardynał Wyszyński apelował w tekście ślubów o wszczepianie w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Maryi. A ponad milionowa wspólnota eucharystyczna odpowiadała: „Królowo Polski, przyrzekamy”! Śluby wzywają jednak także do pracy nad „wnętrzem” narodu i Kościoła. Musimy poznać nasze wady narodowe i eklezjalne, i z pomocą Bożej łaski je wykorzeniać. Nade wszystko śluby jasnogórskie uzmysławiają nam – Polakom i wierzącym: lenistwo, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość. Nie tylko zatem musimy zwyciężać wrogów z zewnątrz, którzy chcą zniszczyć nasz dom i rodzinę, ale trzeba pamiętać, że to my sami – Polacy i katolicy – często przyczyniamy się do niszczenia Ojczyzny i Kościoła. Gdy jesteśmy leniwi, nieoszczędni, gdy alkohol, narkotyki, hazard, Internet czy inne uzależnienia czynią z nas niewolników grzechu, wówczas i Polska, i Kościół niszczony jest od środka – przez nas samych. Analogicznie w rodzinie. Nie tyle złodziej z zewnątrz przyjdzie i nas okradnie, ale my sami nie będziemy szczęśliwi i bogaci, bo nam się nie chce pracować, albo to my sami przepijemy i trwonimy wszystko, co było w domu! Nie wolno nam, w myśl ślubów jasnogórskich, zapomnieć o nas samych – bo to przecież od nas – ode mnie i od Ciebie, drogi Bracie i Siostro, zależy przyszłość Ojczyzny i Kościoła. Jak wiele może zdziałać jeden człowiek, mówi nam dziś historia: Kardynała Wyszyńskiego, Maksymiliana Kolbe, Jerzego Popiełuszki, Siostry Faustyny czy Jana Pawła II. Jak wiele oni uczynili dla Polski i Kościoła, tak ty i ja – też możemy zdziałać nie mniej niż Oni! Trzeba jednak wsłuchać się w słowa ślubów jasnogórskich i na serio wziąć je do serca i umysłu!
Dziś w Liturgii Słowa święty Paweł opowiada o Jezusie, który wyrwał nas ze świata ciemności i przeniósł do swego królestwa światłości, prawdy i miłości. W świecie odrzucającym Boga nie ma miłości, a jest nienawiść. W świecie odrzucającym Boga nie ma prawdy, a jest kłamstwo. W świecie odrzucającym Kościół nie ma solidarności i miłosierdzia, a są wyzysk i niewolnictwo! Chrystus jednak wyzwolił nas nie tylko ze szponów zła, szatana i głupoty, ale daje nam nadzieję na przyszłość, i to nie tylko tę eschatologiczną – w niebie, ale i tę doczesną – już tu na ziemi. Jako obywatele Europy i Polski mamy prawo do życia, do wyznawania naszych poglądów, do obrony wiary, Krzyża, Kościoła! Skoro nie wolno niszczyć „stowarzyszenia obrony patyczaków” czy „związku obrońców brodów rzecznych”, nie wolno nikomu zniszczyć i nas – Polaków, którzy wierzymy w Jezusa i należymy do Jego Kościoła!
Na zakończenie spójrzmy na Ewangelię na dzień dzisiejszy. Tutaj Maryja stoi pod krzyżem Jezusa. Trwa do końca! Kościół musi być taki sam, jak Matka Jezusa – musi być z Jezusem do śmierci! Być może nasze pokolenie także ukrzyżuje Jezusa – odrzuci Go i zasunie nad grobem wiary katolickiej ciężki kamień, opieczętowany przez władców tego świata. Nastąpi jednak Zmartwychwstanie Jezusa, „zmartwychwstanie” katolickiej wiary w naszym Narodzie! Nastąpi odrodzenie mądrości, rodziny, rozwoju i nadziei! Kryzys ekonomiczny nie może przecież trwać wiecznie. Kryzys wiary podobnie! Po mroku nadejdzie dzień i światło dobra, prawdy i mądrości zwycięży zło, fałszywe ideologie i głupotę. Nie dokona się to jednak bez Maryi! Nie dokona się to bez Jezusa. Nie dokona się to beze mnie i bez Ciebie! Bez nas nie będzie odrodzenia Polski ani Kościoła! Weźmy się zatem do solidnej pracy w myśl Jasnogórskich Ślubów Narodu. A Jezus przez Maryję niech prowadzi nas przez życie doczesne do wiekuistego szczęścia.

 

Święte Triduum Paschalne

Liturgia Triduum Paschalnego należy do najważniejszych i najpiękniejszych w całym roku liturgicznym, zapraszamy do udziału w nabożeństwach.
Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa. Po zakończonej Eucharystii Ciało Pana Jezusa zostanie przeniesione do Ciemnicy, która symbolizuje Jego modlitwę w Ogrójcu, ból zdrady, pojmanie i uwięzienie – czas opuszczenia i trwogę konania. Eucharystię rozpoczniemy o godz. 18.00. Adoracja do godz. 22.00.
Wielki Piątek w tym dniu nie ma Mszy świętej. Nabożeństwo rozpocznie Droga Krzyżowa o godz. 16.00. O godzinie 17.00 rozpocznie się liturgia Męki Pańskiej. Nabożeństwo składa się z liturgii słowa, uroczystej adoracji krzyża i przyjęcia Komunii świętej. Kończy się złożeniem Jezusa do Grobu. Adoracja do godz. 23.00. Ofiary składane na tacę w tym dniu podczas adoracji krzyża przeznaczone są tradycyjnie na utrzymanie Grobu Pańskiego w Ziemi Świętej.
Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 18.00 obrzędem poświecenia ognia przed świątynią. Na liturgię światła przynosimy świece. Po procesyjnym wniesieniu światła do świątyni liturgia słowa, liturgia chrzcielna i uroczysta Eucharystia. Adoracja do godz. 22.00.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę o godz. 9.00, 10.00 i 12.00, oraz o godz. 11.00 w kaplicy na Podgórzu.
Niedziela Zmartwychwstania. Procesja rezurekcyjna o godz. 6.00. Pozostałe Msze święte o godz. 9.00, 11.00 i 15.00 w kościele św. Jana.

 

Droga Krzyżowa ulicami miasta - 11.IV. 2014r.


Od piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże, śpiewy zmieniają się na pasyjne. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach. Okazja będzie w piątek na nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta o godz. 16.30, prosimy o podjęcie krzyża, 1 stacja - aleja kasztanowa – Podgórze, ul. Sandomierska, Krochmalna, 11-listopada,  2 stacja - dom P. Frączków – Rynek Mały, Nadbrzeżna, Cicha, Plażowa, św. Leonarda, Nadwiślańska, Kręta, Głęboka; 3 stacja - dom P. Ośków – ul. Szkolna, Poprzeczna, 3-go Maja, Kwiatowa;  4 stacja - dom P. Banajskiej – ul. Czachowskiego, Kilińskiego, Kościuszki, Ogrodowa; 5 stacja - dom p. Mądrych – ul. Świętokrzyska, Wiosenna, Słoneczna, Nowa; 6 stacja  - dom P. Kuryłowicz – ul. Opatowska, Sadowa, Prosta, Polna, 7 stacja – dom nauczyciela – Rynek Duży/domki/ i blok nr. 5; 8 stacja  - szkoła – Rynek Duży bloki 4, 6, 14, 21, ul. Askenazego; 9 stacja - cmentarz – ul. Ostrowiecka; 10 stacja - dom P. Swachów – ul. Sportowa nr. 34; 11 stacja - Mały Rynek – ul. Sportowa nr. 5; 12 stacja  - przy kościele św. Jana – ul. Sportowa nr. 3; 13 stacja - aleja przy Farze – ul. Sportowa  nr. 1; 14 stacja - przed kościołem – ul. Żeromskiego i blok nr. 35;

 

Rekolekcje wielkopostne w parafii Wniebowzięcia NMP

Program Rekolekcji Wielkopostnych w parafii Wniebowzięcia NMP w Zawichoście

Niedziela 30 marca 2014r

Godz. 7.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjna
Godz. 9.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjna
Godz. 11.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjna
Godz. 16.30 – Gorzkie Żale z nauką rekolekcyjną

Poniedziałek 31 marca 2014r

Godz. 9.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną dla uczniów Szkoły Podstawowej
Godz. 11.00 – Msza święta z nauką dla uczniów Gimnazjum i Liceum
Godz. 17.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjna

Wtorek 1 kwietnia 2014r

Godz. 9.00 – Msza święta z nauką dla uczniów Gimnazjum i Liceum
Godz. 11.00 –Msza święta z nauką rekolekcyjną dla uczniów Szkoły Podstawowej
Godz. 17.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjna

Środa 2 kwietnia 2014r

Dzień spowiedzi wielkopostnej
od godz. 9.00 do 12.00
od godz. 15.00 do 17.00
O godzinie 9.00 nabożeństwo pokutne i przygotowanie do spowiedzi dzieci i młodzieży.


 

Rok błogosławionej Salomei w diecezji i Zawichoście

Każdego 19. dnia miesiąca mieszkańcy Zawichostu przeżywają kolejną część rozważań nowenny ku czci bł. Salomei, która przygotowuje ich do uroczystości oficjalnego nadania bł. Salomei patronką tutejszej społeczności. W sobotę 19 maja 2012 roku goszczono młodzieżową orkiestrę z Chmielowa pod przewodnictwem Marka Kosiora, która zaprezentowała 50-minutowy występ wzbudzając entuzjazm zgromadzonych parafian z racji wielu wykonanych „standardów” melodii.

Więcej...

 

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 16